Regulamentul concursului “Clatite cu Tigaia Panda Tefal”

Art. 1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului “Clatite cu Tigaia Panda Tefal” denumit în continuare „Concursul”) este pagina de Facebook Jamila Cuisine, numită în cele ce urmează ”Pagina”, pentru Tefal Romania.

Concursul se va derula sub prevederile prezentului Regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Pagina îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării învigoare a modificarilor respective pe site-ul https://facebook.com/JamilaCuisine

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a concursului “Clatite cu Tigaia Panda Tefal” va fi organizat şi se va desfăşura pe pagina de Facebook Jamia Cuisine https://facebook.com/JamilaCuisine, în perioada 22 martie 2016 – 1 aprilie 2016, ora 00.00

Art. 3. Drept de participare

La Concursul “Clatite cu Tigaia Panda Tefal” are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Promoției (23 martie 2016), cu domiciliul stabil sau reședința în România. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Art. 4. Mecanismul ConcursurluiPentru a participa la promoție un participant trebuie:

  • să îndeplinească dreptul de participare, conform art. 3 al prezentului Regulament
  • să respecte perioada Concursului menționată în art. 2 al prezentului regulament
  • să respecte cerințele postării oficiale de concurs publicat pe pagina Jamila Cuisine (https://facebook.com/JamilaCuisine), astfel:
  • să posteze un comentariu la postarea https://www.facebook.com/JamilaCuisine/videos/vb.4797… care sa contina o poza creativa cu clatite preparate de el. Poza respectiva trebuie sa apartina persoanei care a publict-o, astfewl ca nu se accepta poze preluate de pe alte site-uri, bloguri etc.

Art. 5. Premiile şi acordarea acestoraÎn cadrul Promoției va fi acordat un premiu individual prin tragere la sorți prin intermediulsite-ului www.random.org constând în :3 tigai Panda Tefal.

Participanții vor putea intra în tragerea la sorți pentru premiu daca vor îndeplini cumulativ condițiile mentionate în art. 4.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 4 Aprilie și se vor extrage 3(trei) câștigători. Câștigătorii vor fi contactați prin răspuns la propriul comentariu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data tragerii la sorți.

Pentru validarea lor, câștigătoiil vor trebui să contacteze Pagina printr-un mesaj privat pe pagina Jamila Cuisine (https://facebook.com/JamilaCuisine) în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare și să ofere numele complet, un număr de telefon, adresa de livrare și o fotografie lizibilă cu buletinul / cartea de identitate. În cazul în care termenul de contactare a Paginii depășește 3 zile lucrătoare, câștigătorii vor fi invalidati, iar pagina începe procedura de validare a rezervelor, urmând aceeași procedură. În cazul în care nicio rezerva nu îndeplinește condițiile de validare și/sau nu contactează Pagina în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la contactarea lui, premiile nu vor mai fi acordate.